Princip for understøttende undervisning

Det tilstræbes at klasselæreren eller en anden af klassens lærere / pædagoger tildeles UU timerne.

  • Undervisningen skal ikke være fagspecifik.
  • Der anvendes forskellige læringsstile.
  • Timerne anvendes også til de timeløse fag, fx færdsel, seksuel sundhed osv.
  • ”Den åbne skole” kan inddrages.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 9. marts 2015.