Bindeled mellem skolebestyrelsen, trivselsrådene og klasserne

Formål

For at sikre en forbindelse mellem skolebestyrelsen og klasserne tildeles det enkelte forældrevalgte skolebestyrelsesmedlem et antal årgange som bestyrelsesrepræsentant. Som udgangspunkt har bestyrelsesmedlemmet den årgang, hvor man er forældre.

Indhold

Bestyrelsesrepræsentanten for 0. klasserne deltager i første forældremøde med den primære opgave at understøtte dannelsen af trivselsråd.

Bestyrelsesrepræsentanterne deltager i forældremøderne efter ønske og behov. Dog vil repræsentanterne altid deltage i skoleårets første forældremøde. 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 26. februar 2019.

Skolebestyrelsesmedlemmernes tilknytning til klasserne

Skoleåret 2022 – 2023

0.a Angelica Skov Nielsen

0.b Sandra Jensen

1.a Kasper Muldkjær

1.b Kasper Muldkjær

2.a Allan Lindgaard

2.b Allan Lindgaard

3.a Helle Damtoft

3.b Helle Damtoft

4.a Torben Mondrup

4.b Torben Mondrup

5.a Tanja Binderup

5.b Tanja Binderup

6.a Tanja Binderup

6.b Tanja Binderup

Styrkegangen Torben Mondrup(fra 4. årgang og op) Angelica Skov Nielsen(fra 0.-3. årgang

 

Godkendt på skolebestyrelsesmøde den 30. august 2022