Bindeled mellem skolebestyrelsen, trivselsrådene og klasserne

Formål

For at sikre en forbindelse mellem skolebestyrelsen og klasserne tildeles det enkelte forældrevalgte skolebestyrelsesmedlem et antal årgange som bestyrelsesrepræsentant. Som udgangspunkt har bestyrelsesmedlemmet den årgang, hvor man er forældre.

Indhold

Bestyrelsesrepræsentanten for 0. klasserne deltager i første forældremøde med den primære opgave at understøtte dannelsen af trivselsråd.

Bestyrelsesrepræsentanterne deltager i forældremøderne efter ønske og behov. Dog vil repræsentanterne altid deltage i skoleårets første forældremøde. 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 26. februar 2019.

Skolebestyrelsesmedlemmernes tilknytning til klasserne

Skoleåret 2023 – 2024

0. årgang Tanja Binderup

1.årgang Sandra Jensen

2. årgang Kasper Muldkjær

3. årgang Allan Lindgaard

4. årgang Helle Damtoft

5. årgang Jane Arnold

6. årgang Tanja Binderup

Styrkegangen Angelica Skov Nielsen

 

Godkendt på skolebestyrelsesmøde den 8. august 2023