Undervisningsmiljøvurdering

Vinderup Skole har lavet en undervisningsmiljøvurdering i skoleåret 2022/2023.

Vi spørger eleverne

Ifølge Undervisningsmiljøloven skal skolen sørge for, at der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

Undervisningsmiljøvurderingen består af fire faser:

 1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
 2. Vurdering af resultaterne fra kortlægningen
 3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
 4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Kortlægning af undervisningsmiljøet

Det psykiske undervisningsmiljø på skolen er kortlagt via Den Nationale Trivselsmåling, og det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø er kortlagt via spørgeskemaundersøgelsen ”Undervisningsmiljøvurderingen”. Begge undersøgelser har eleverne besvaret i januar-marts 2023.

Sådan vurderede vi kortlægningens resultater (Hvordan gjorde vi, og hvem deltog i vurderingen?)

Elevrådet, skolebestyrelsen, MED samt ledelsen har været inddraget i arbejdet med resultaterne.

 • Ca. 80 % syntes, at der er rent på skolen
 • Vi har lyse, dejlige, varme lokaler med gode møbler
 • Skolen fremstår flot og indbydende for eleverne
 • Vores udeområder er gode, og de tilbyder leg til alle elevgrupper

Da vi gennemgik undervisningsmiljøvurderingen, så vi heldigvis ikke mange udfordringer, men det var begrebet larm, der skilte sig ud,

 • Ca. 60 % i indskolingen oplever larm i skoledagen
 • Ca. 70 % på mellemtrinnet oplever larm i skoledagen

Elevrådet har ønsket at gå dybere i at udforske de udfordringer, der blev synliggjort i undervisningsmiljøvurderingen.

 • Elevrådet arbejder med begrebet LARM
 • Skolens elever skal svare på et mere detaljeret spørgeskema.
 • Herefter sætter elevrådet sammen med mellemtrinslederen indsatser i gang, som vi kan måle på.
 • Opfølgning på elevrådets indsamlinger og resultater
 • Opfølgning vha. spørgeskema til sommer