Princip for skolens samarbejde med lokalsamfundet (indenfor skoledistriktet)

Formål med samarbejdet er at understøtte den åbne skole. Samarbejdet skal bidrage til en varieret og afvekslende skoledag, der fremmer elevernes motivation, læring, fællesskab og trivsel. Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne stifter bekendtskab med de muligheder foreningslivet og erhvervslivet rummer i lokalområdet.

Organisering af samarbejdet

Som hovedregel aftales samarbejdet med eksterne aktører med skolens ledelse. De lokale foreninger synliggøres gennem fælles arrangementer med skolen. Det tilstræbes at afholde en foreningsdag en gang om året. Der samarbejdes derudover med relevante virksomheder og lokale aktører i forhold til skolens undervisning.

Kvalitetssikring af samarbejdet

Der lægges vægt på, at de ansvarlige medarbejdere er til stede i dele af eller hele undervisningen, når eksterne samarbejdspartnere bidrager til undervisningsforløb i den fagopdelte / understøttende undervisning. Alle samarbejdsforløb evalueres så vidt muligt af samarbejdsaktørerne, pædagogisk personale og eleverne.

Reklamer fra foreningerne

Skolens kommunikationssystem er for skolen. Hvis foreninger ønsker at dele flyers ud i klasserne, kan dette aftale med ledelsen. Opslag / plakater kan sættes op efter aftale.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet 26. februar 2019.