Princip vedrørende svar i forbindelse med forældrehenvendelser

Alle skriftlige og mundtlige henvendelser til skolebestyrelsen behandles på førstkommende skolebestyrelsesmøde med efterfølgende skriftlig tilbagemelding.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 28. marts 2019.