Princip for klassekasser, hvis en sådan etableres

Skolebestyrelsens mål med dette princip er at skabe klarhed omkring brug- og administration af de forældrebetalte klassekasser og samtidig sikre, at Folkeskoleloven overholdes.

Hvad er en klassekasse? 

En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasses forældre helt frivilligt kan vælge at etablere på forældremøder eller lign. I klassekassen indsamles bidrag fra forældrene, som går til formål der ligger ud over, hvad der normalt finansieres af skolens budget. Forældrenes indbetaling til klassekassen er frivillig. Forældre er ikke forpligtet til at betale, men det er intentionen, at alle betaler hertil. 

Alle elever kan deltage i klassens aktiviteter, ekskursioner, lejrskoler og skolerejser uanset om forældrene har betalt eller ej til klassekassen.

Nye elever/fraflyttende elever 

Nye elever får andel i klassekassen på lige fod med klassens andre elever. Går en elev ud af klassen er der ingen tilbagebetaling fra klassekassen uanset tidspunkt i skoleforløbet. 

Brug af klassekasse 

 • Klassekassen kan anvendes til fælles udgifter, der ikke er en direkte forudsætning for undervisningens gennemførelse og formål. Fx til fælles indkøb til klassen, klassefester/arrangementer, fornøjelser ved udflugter og andet.
 • Klassekassen kan ikke bruges til aktiviteter og redskaber, som er grundlæggende for undervisningen. Disse udgifter dækkes altid af skolen. 
 • Brugen af klassekassen fastlægges af forældre. Klasselæreren kan indgive ønsker til trivselsrådet.
 • Ved klassesammenlægning eller udvidelse er det trivselsrådet der beslutter, hvad der skal ske med klassekassen. 

Princip for administration af klassekasse 

 • Det er frivilligt at indbetale til klassekassen. 
 • Det er forældrene i klassen, der beslutter hvor meget, der skal indbetales til klassekassen. 
 • Klassekassen administreres af en forældrevalgt.
 • Klassekassen gøres op minimum en gang ved skoleårets afslutning, og regnskabet offentliggøres på Aula.
 • Indbetalingerne til klassekassen skal være fortrolige.
 • Når/hvis klassekassen har så få indbetalinger at det ikke længere repræsentere flertallet, drøftes klassekassen på et forældremøde, hvor det besluttes om den ønskes videreført.
 • Det er trivselsrådets opgave at sørge for at lukke/afslutte klassekassen ved 6. årgangs afslutning.

Reglerne er vedtaget d. 31-3-2022 af skolebestyrelsen. Evalueres senest 2 år fra dato.