Brug af mobiltelefon

Formålet med principperne at gøre det muligt for Vinderup Skoles elever at medbringe mobiltelefoner i skolen i det omfang forældre og elever finder det nødvendigt.

Principperne skal sikre, at mobiltelefonerne ikke forstyrrer skolens hverdag og forringer undervisnings-og pasningsmiljøet. Herunder at mobiltelefonerne altid bruges til et positivt formål og på en måde, som ikke generer eller krænker andre.

  • Det er tilladt for elever at medbringe mobiltelefoner på Vinderup Skole.
  • Mobiltelefonen må meget gerne indgå som et værktøj i den daglige undervisning. Når mobiltelefonen ikke er i brug efter aftale med lærere eller pædagoger, skal den være slukket.
  • Hvis en elev benytter mobiltelefonen på tidspunkter, hvor det ikke er tilladt, inddrages mobiltelefonen, og udleveres ved skoledagens ophør.
  • Ved gentagne overtrædelse af disse regler overdrages mobiltelefonen til skolens ledelse, der i samarbejde med forældrene beslutter om eleven fremover kan medbringe mobiltelefon i skole og SFO, og på hvilke betingelser dette eventuelt vil kunne foregå.

Godkendt af skolebestyrelsen maj 2017.