Princip for brug af mobiltelefon og andre digitale devices 

Formålet med principperne at gøre det muligt for Vinderup Skole og SFOens elever at medbringe mobiltelefoner/devices i skolen/SFO i det omfang, som forældrene finder nødvendigt.

Principperne skal sikre, at mobiltelefonerne/devices ikke forstyrrer skolen/SFOens hverdag og forringer undervisnings- og pasningsmiljøet. Herunder at mobiltelefonerne/devices altid bruges til et positivt formål og på en måde, som ikke generer eller krænker andre.

  • Det er tilladt for elever at medbringe mobiltelefoner på Vinderup Skole.
  • Telefonerne skal være slukket hele dagen og i deres taske med mindre, der er anden aftale med lærere eller pædagoger.
  • Mobiltelefonen kan indgå som et værktøj i den daglige undervisning efter aftale.
  • Hvis en elev benytter mobiltelefonen på tidspunkter, hvor det ikke er tilladt, inddrages mobiltelefonen og udleveres ved skoledagens ophør.
  • Ved gentagne overtrædelse af disse regler overdrages mobiltelefonen til skolens ledelse, der i samarbejde med forældrene beslutter, om eleven fremover kan medbringe mobiltelefon i skole og SFO, og på hvilke betingelser dette eventuelt vil kunne foregå.
  • Ved brug af smartwatch kan det anvendes som ur eller skridttæller. Hvis andre funktioner på smartwatch bruges, håndteres det som mobiltelefonerne (inddrages).
  • Andre elektroniske devices med opkaldsfunktion/audiofunktion/kamerafunktion sidestilles med en mobiltelefon.

Godkendt af skolebestyrelsen august 2022