Principper for vikardækning

Formål

Vi ønsker at læreres fravær påvirker elevernes undervisning mindst muligt.

Indhold

  • Som udgangspunkt tilstræbes der fuld vikardækning, når en lærer er fraværende.
  • Der gives ikke fri i de yngste årgange (0.-3. kl.) ved undervisers fravær.
  • Hvis forholdene nødvendiggør det, kan der i de ældste årgange (4. kl. – 6. kl.) gives fri i 7. lektion.
  • Ved længerevarende fravær tilstræbes det, at eleverne oplever sammenhæng i vikardækningen.
  • Vikartimer varetages så vidt muligt af uddannet personale, så fagligheden tilgodeses.
  • Så vidt det er muligt laver den fraværende underviser en vikarplan for berørte lektioner.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 26. februar 2019.