Brug af test og prøver

Efter afholdelse af de nationale test inviterer ledelsen lærere til en drøftelse om resultatet af testen. Herudover tages der forskellige test i både dansk og matematik i løbet af skoleåret.

Der arrangeres hvert år en læsekonference på hver årgang, hvor læsevejlederen, dansklærerne og ledelsen deltager. Læsevejlederen sender invitationer ud.

Der arrangeres hvert år en matematikkonference på hver årgang, hvor matematikvejlederen, matematiklærerne og ledelsen deltager. Matematikvejlederen sender invitationer ud. 

Testene er lærernes arbejdsredskab, som der er didaktiske og pædagogiske grunde til at tage i forbindelse med elevernes videre læring og faglige udvikling. 

Godkendt på skolebestyrelsesmødet den 28. marts 2019.