Afholdelse af skolefest

Formål

Der afholdes hvert år en skolefest, hvor alle klasser deltager. Formålet med festen er dels at fremme det sociale samvær mellem elever, forældre og ansatte samt at eleverne får lejlighed til at vise de musisk/kreative sider frem.

Indhold

Skolefesten afholdes i 1. eller 2. kvartal. Op til festen arbejdes der klassevis/årgangsvis med forberedelser på forskellige optrin/fremvisninger.

Skolefestudvalget består af 2 til 3 repræsentanter fra personalet og to repræsentanter fra elevrådet samt ledelsen.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet januar 2015.