Velkommen til Vinderup Skole

Vinderup Skole er beliggende i Holstebro kommune ca. 16 km nord for Holstebro. Vi er placeret centralt i Vinderup by, hvor der er gode muligheder for at benytte den omkringliggende natur samt anlæg og teentown.

Vi er en udviklingsorienteret skole med 300 elever fra 0. kl. til og med 6. kl. Vi har desuden styrkeklasser fra 0. – 6. kl.

Der er SFO tilknyttet skolen.

Med udgangspunkt i PALS har vi fokus på elevernes trivsel og faglighed.

Skolen er organiseret i tre afdelinger, indskoling, mellemtrin og styrke.

 

 

Vinderup skole

Vinderup skoles skolepatrulje


Hver morgen og når skoledagen slutter står elever fra 6. årgang klar som skolepatrulje for at sikre de bløde trafikanters vej til skole. 

Skolepatrulje

Ringetider

Skolens ringetider

Ferieplaner

Ferieplan

Transport til og fra skole

Hvor kører skolebussen

Regler

Støtte til børn, unge og familier

Ordblindefolder

Skolemælk

EU plakat