Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 13. marts 2023, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2023/2024.

På baggrund af vores seneste skoleudviklingssamtale med skolechefen blev der udarbejdet følgende fokuspunkter, som vi arbejder med i det kommende skoleår:

  • Fortsat udvikling af den faglige indsats i dansk og matematik
  • Videreudvikling af SFO-området
  • Fortsat arbejde med inkluderende læringsmiljøer