Princip for skolerejse

Der planlægges en skolerejse med 4 overnatninger for 6. årgang. Den afvikles i august eller september måned.

Da skolerejsen er et vigtigt supplement til undervisningen, planlægges og afholdes denne ud fra tydeligt formulerede og beskrevne formål, både pædagogisk og læringsmæssigt. Disse er målrettet behov og udfordringer i den enkelte klasse.

Såfremt en elev ikke deltager i skolerejsen, deltager eleven i undervisning på 5. årgang på skolen.

Finansering af skolerejsen: Indsamling og indtjening i forbindelse med arrangementer, hvor eleverne sammen med forældrene selv er aktive. Der kan derudover forekomme egenbetaling. Skolen opfordrer til alternativt laver en opsparing. Rejsen koster ca. 1500 kr. plus lommepenge.

Godkendt på skolebestyrelsesmødet 23. januar 2019.