Anmodning om fravær

Formål

Skolen er en arbejdsplads for eleverne. Det er således væsentligt, at den enkelte elev følger undervisningen kontinuerligt.

Indhold

Som udgangspunkt kan alle elever få fri fra skole efter anmodning fra forældrene.

  • En dags frihed kan gives af klasselæreren
  • Frihed ud over en dag skal forelægges skolelederen
  • Der gives ikke lektier for før ferien
  • Det er et forældreansvar, at den enkelte elev støttes med at indhente det forsømte efter ferien.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet februar 2019.