Klassedannelse til børnehaveklasse

På Vinderup Skole dannes børnehaveklasserne på følgende måde:

  • Der afholdes overleveringsmøde med repræsentanter fra børnehaverne, Dragen, skolen og ledelsen i marts.
  • Børnehavebørnene besøger Dragen 2 gange i april måned sammen med deres pædagog fra børnehaven.
  • Børnene starter i førskolen 1. maj.
  • Klasserne dannes på et møde i juni med ledelsen, SFO-pædagogerne og børnehaveklasselederne ud fra de afgivne oplysninger fra børnehaverne og erfaringer fra Dragen.
  • Klasserne offentliggøres til forældrene i midten af juni.
  • I juni kommer børnene på besøg i deres nye børnehaveklasse med deres nye lærer.
  • Klasserne dannes, så børnene fordeles ligeligt mellem klasserne med hensyn til køn, det faglige, sproglige og sociale, så der bliver harmoniske klasser.
  • Når klasserne er dannet, laves der ikke om på klasserne efterfølgende.

Godkendt i skolebestyrelsen februar 2019.