Skole-hjem-samarbejde

Formål

At eleverne trives godt på skolen.
At alle elever skal blive så dygtige, som de kan.
Vi arbejder alle – elever, forældre og medarbejdere - sammen om en god skole.
Vi er loyale overfor fælles beslutninger og bakker op om fælles traditioner og arrangementer.
Som forældre hjælper vi ikke kun vores eget barn, men tager også ansvar for gruppen af børn.
Vi hjælpes ad, forældre og alle faggrupper med at holde fokus på barnets udvikling fagligt og socialt.
Vi skaber rammer for, at alle føler tillid og tryghed overfor hinanden.
Vi taler med hinanden og ikke om hinanden.

Forældremøder

Inden efterårsferien afholdes der forældremøder i alle klasser. Yderligere møder efter behov og aftale.
På forældremødet

  • præsenteres nye i klasseteamet
  • tales om klassens trivsel og dagligdag
  • vælges trivselsråd
  • gives meddelelser fra skolebestyrelsen
  • gives der tid og mulighed til, at forældrene kan komme i dialog med hinanden.

Trivselsråd

Skolebestyrelsen forventer, at der i hver klasse vælges et Trivselsråd.
Trivselsrådet kan bistå klasseteamet ved eksempelvis:

  • At fastlægge forældremødets indhold
  • Foreslå og forestå fællesaktiviteter for klassens elever, forældre og klasselærer
  • At medvirke ved den praktiske del af møderne
  • Andre praktiske opgaver

Et medlem af klasseteamet kan deltage i et overordnet planlægningsmøde. Trivselsrådet planlægger sociale arrangementer på hverdage i løbet af skoleåret. Der deltager et medlem af klasseteamet i et af disse arrangementer i 3 timer.
Trivselsrådet er bindeled mellem klassens forældre og skolebestyrelsen i principielle og overordnede skolespørgsmål. Trivselsrådet kan ikke anvendes som dialogforum i forhold til enkelte elever.

Skolehjem samtaler

0.-6. årgang: Der kan afholdes to samtaler i løbet af skoleåret. Formålet er at samarbejde om, at eleverne kan blive så dygtige, som de kan. Den første samtale er for alle elever og afholdes i oktober/november. Den anden samtale er efter behov.

Godkendt på skolebestyrelsesmødet den 12. april 2016.