Principper for klassedannelse i forbindelse med sammenlægning og deling af klasser

Formål

Alle klasser afspejler bredde, forskellighed og mangfoldighed på alle niveauer såvel fagligt som socialt.

Indhold

  1. Klassedannelsen foregår på baggrund af en dialog mellem klasselærer og den enkelte elev. I indskolingen kan pædagogerne inddrages sammensætningen i klasser.
  2. Klassedannelsen foregår på et fællesmøde mellem klasselærerne og skolens ledelse.
  3. Klassedannelsen er låst, når den er udarbejdet, og kan kun ændres, når argumenter taler for det. Skolens leder skal godkende evt. ændring.

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 28. marts 2019.