Smitteforebyggende retningslinjer

Håndvask

 • Eleverne skal have faste rutiner for håndvask.
 • Eleverne skal vaske hænder, når de kommer til skolen, har taget overtøjet af.
 • Eleverne skal vaske hænder kl. 9.55
 • Eleverne skal vaske hænder kl. 11.40
 • Eleverne skal vaske hænder 13.10
 • Eleverne til bussen bedes tage sprit i hænderne ved udgangsdørene
 • Selvfølgelig fortsættes de samme regler i SFO

Derudover vil vi gerne lære børnene at vaske fingre ved toiletbesøg, beskidte fingre, når man har nyst eller hostet.

 

Undervisning i håndvask af alle børn

 • Eleverne bliver undervist i klassens trivselstime hver uge.


Ansattes håndvask

 • Ansatte vasker eller spritter hænder hver morgen, når de kommer
 • De vasker hænder eller spritter, inden de går ind i undervisningslokalet, forberedelsen, personalerummet osv. 
 • Hvis man oplever, at en elev har været for tæt på, skal der sprittes af. 
 • Hvis man skal i gang med en aktivitet, vaskes der hænder ved børn og voksne


Børn med symptomer

 • Når man opdager et barn, der er syg, tager den daværende lærer telefonen og ringer til Laila. Laila ringer barnet hjem. Når forældrene er klar til afhentning, ringes der til Laila, som sørger for at barnet kommer ud. Eleverne bliver på sin plads, Medarbejderen skal være opmærksom på rengøring af barnets plads.

Der er skærpet opmærksomhed på syge børn, hvis de fejler det mindste, skal de sendes hjem. Det melder man ud fra centralt hold.

 

Regler for aflevering og afhentning af elever til skolen

 • Eleverne må først komme på skolen fra kl. 7.55 – 8.10
 • Forældre skal aflevere deres børn ved deres indgangsdør, der vil være en farvelzone
 • Hvis forældrene har brug for at komme på skolen, så skal det ikke være, hvor der er flest børn i fællesrummet, så ikke fra morgenen, i pauserne eller når de skal med bussen.
 • Det er vigtigt, at det kun er eleverne der kommer ind, der vil være en voksen indenfor.

Vi vil forsøge at lade dørene være åbne fra morgenen af og til busafgang. Så er der færrest, der rører ved dørhåndtaget

 

Regler for aflevering og afhentning af elever i SFO

 • Morgenpasning er fra kl. 6.00-8.00
 • Forældre skal aflevere deres børn ved skolens hovedindgang skydedørene på Sevelvej, man må også som elev selv komme.
 • Man siger farvel til sine forældre uden for hoveddøren.
 • Afhentning foregår telefonisk, lav evt. sende aftaler

Madpakker

 • Madpakkerne skal blive i skoletasken. Der kan ikke varmes mad eller lånes service. Drikkedunken kan godt fyldes op på skolen

Frikvarterer

 • Frikvartererne afholdes på samme tidspunkt på alle årgange i tildelte zoner, da vi vurderer, at vi har nok plads.
 • Alle særlige pause aftaler ophører i denne periode, her tænkes på pauserummet
 • Eleverne, der normalt profiterer at pauserummet, findes der anden løsning til.
 • Ledelsen planlægger tilsyn
 • Eleverne er ude i pauserne i grupper 3-5. zonen er ikke inddelt yderligere, da der er plads nok.

Godkendt i skolebestyrelsen april 2020