Fakta og information

Vinderup Skole er beliggende i den nord østlige del af Holstebro kommune. Skolen har ca. 315 elever og er 2 sporet fra 0.-6. årgang. Derudover har vi 3 specialklasser og tilknyttet SFO.

Klassetrin og spor på skolen

Eleverne er fordelt på 2 spor fra 0.-6. klasse.
Desuden har skolen 3 styrkeklasser.
Efter at have afsluttet 6. klasse fortsætter eleverne deres skolegang på Vinderup Realskole.

Bygninger

I midten af skolen ligger pædagogisk læringscenter samt faglokaler.

Udenomsarealer består af legepladser, tarzanbane, multibane samt fodboldbane således at der er mange udfoldelsesmuligheder for eleverne i frikvartererne.
Der er også gode muligheder for at bruge udearealerne til undervisning.

keyboard_arrow_up