Placering af Blå Mandag

Formålet med dette princip er at skabe retningslinjer for placeringen af Blå Mandag. Da eleverne på Vinderup Skole kommer fra mange forskellige sogne med hver deres dato for konfirmation, kan det give problemer at fastlægge datoen for en fælles blå mandag, hvor undervisningen på skolen aflyses.

Derfor fastlægges blå mandag fremover efter følgende princip:
Den dag, som Ungdomsskolen vælger at placere deres Blå Mandagsarrangement, bliver den dag hvor skolen aflyser undervisningen.

Skolelederen kontakter i forbindelse med planlægning af kommende skoleår lederen af Ungdomsskolen for at få datoen fastlagt.

Såfremt der er forældre, der vurderer, at deres børn skal holde yderligere fri efter deres konfirmation, kan de bede om at få fritaget deres børn for undervisning efter sædvanlig procedure.

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 2. september 2015.